rp_nauka75.jpgKażda para kinematyczna w okresie działania ulega zużyciu, którego efektem jest powiększenie się luzu. Pracę części można podzielić na trzy zasadnicze okresy, w których następuje zwiększanie się luzów między współpracującymi częściami. W okresie docierania szybko następuje powiększanie się luzów nominalnych, zmniejszenie nierówności ? chropowatości poobróbczej, powiększenie powierzchni styku, przez co zwiększa się odporność na obciążenia. Okres normalnej pracy maszyny pozwała uzyskiwać założone parametry pracy. Zużycie części w tym okresie postępuje systematycznie, ale powolnie aż do wystąpienia w poszczególnych częściach i zespołach luzów granicznych. W okresie szybkiego zużycia następuje przekroczenie luzów granicznych i zniszczenie współpracujących części, zespołów lub całej maszyny. Luzem granicznym określa się taką wielkość szczeliny między współpracującymi powierzchniami, przy której zachowane są jeszcze normalne warunki pracy połączenia. Przekroczenie tej wartości powoduje gwałtowny wzrost intensywności zużycia lub zakłócenie współpracy z pozostałymi elementami mechanizmu. Dla par kinematycznych ślizgowych zmiany warunków pracy mogą dotyczyć przejścia z jednego rodzaju zużycia do innego, bardziej intensywnego, np. zużycie przez utlenianie lub sczepianie adhezyjne zostaje zastąpione zużyciem przez sczepienie cieplne. Zmiana taka może nastąpić wskutek zwiększenia się dynamicznych obciążeń spowodowanych uderzeniami przy nadmiernym luzie lub też wskutek zmian skuteczności smarowania powodowane wzrostem luzu.