nauka (3)Pierwsze literki zwykle pisane są przez dzieci jeszcze przed rozpoczęciem edukacji szkolnej. Zwykle proszą rodziców by im pokazać kilka prostych literek, prostych słów i odzwierciedlają to, co jest napisane przez dorosłego. Tu, ważne jest by nie naciskać dzieci do tego typu aktywności. Dopóki samodzielnie chcą to robić, dopóki same się do tego rwą, to niech piszą, niech naśladują. Jest to bardziej przerysowywanie niż przepisywanie. Jednak, rączka się już ćwiczy, trenuje, przygotowuje do pracy.
Warto również przygotować dziecku wzory do trenowania literek. Nauka literek powinna być poprzedzona trenowaniem ręki. Rączka, która narysuje dużo wzorków, tak zwanych „szlaczków” jest dopiero przygotowana do rysowania literek. Same literki zaś są tak złożonymi i skomplikowanymi wzorami, że bez uprzedniej rozgrzewki nie da się ich nauczyć.
Przedszkole wykonuje tutaj bardzo dużą i odpowiedzialną pracę. Przygotowuje dziecko do pisania. Trenuje mu rączkę, rozgrzewa, pozwala wdrażać się do przyszłego pisania. To bardzo dobra podstawa.