nauka (18)W skład wydziału metalizacji powinno wchodzić stanowisko metalizacji natryskowej, piaskownia, stanowisko przygotowania powierzchni, magazynek podręczny, magazyn butli z gazami technicznymi, pomieszczenie dla sprężarek, oddzielna szatnia dla metalizatorów i personelu pomocniczego oraz umywalnia z ciepłym natryskiem. Zasadnicze stanowisko metalizacji przewidziane jest wyłącznie do wykonania natrysku metali na już przygotowaną powierzchnię. Mogą być na nim wykonywane również prace pomocnicze, jak regulacja i konserwacja pistoletów metalizacyjnych, drobne prace ślusarskie, warsztatowy odbiór warstw metalizacyjnych, zdejmowanie osłon zabezpieczających itp. Piaskownia służy wyłącznie do przygotowania powierzchni elektrokorundem. Ze względu na wahania ciśnienia, jakie mogą wystąpić w sieci sprężonego powietrza, jako bardziej korzystne należy przyjąć rozwiązanie, w którym dział metalizacyjny otrzymuje powietrze z oddzielnej sprężarki. Ze względu na spaliny gazów, pary metali oraz hałaśliwą pracę pistoletów (pył), odtłuszczanie w rozpuszczalnikach palnych ? każde z pomieszczeń wydziału metalizacji powinno być oddzielone. Nie można więc na ten cel przeznaczać np. części hali ogólnej. Stanowisko metalizacji należy umieścić ze względów bezpieczeństwa na parterze. Nad stanowiskiem metalizacji nie powinny się znajdować pomieszczenia, w których przebywają ludzie.