nauka (34)Tworzywo wysokocierne powinno być odporne na duże naciski jednostkowe i to w warunkach udarów cieplnych, które występują na powierzchniach tarcia. Materiały używane na elementy przeciwślizgowe o dużej gwarantowanej trwałości musi charakteryzować niewielka zużywalność oraz odporność na działanie wody i produktów naftowych. Najbardziej rozpowszechnione są obecnie tworzywa fenoloformaldehydowe, które mogą być stosowane z dodatkiem kauczuku. Jako wypełniacz, oprócz azbestu, może być użyta mieszanina wiórków metali, ścierniwa korundowego i barytu. Zużycie wysokociernych twardych tworzyw fenolowych przebiega przy udziale zjawisk cieplnych i mechanicznych. Podwyższona temperatura i naciski w pewnych granicach polepszają strukturę tworzywa, powodując większe usieciowanie cząstek żywicy i trwalsze zespolenie jej z wypełniaczami. Obraz powierzchni tworzywa wskazuje, że dominującym typem zużycia, jest mikroskrawanie połączone z przepychaniem i bruzdowaniem. Przy bardziej intensywnym działaniu udarów cieplnych na powierzchni tarcia pojawiają się ślady zwęglenia tworzywa i nadtapiania metalicznych wypełniaczy. Tworzywa z dodatkiem kauczuku pod wpływem nacisku i temperatury odkształcają się plastycznie, a chropowatości ich powierzchni ulegają rozmazywaniu. Często po wypracowaniu powierzchnie z tego typu tworzyw wysokociernych wyglądają jak wypolerowane.