rp_nauka62.jpgStanowisko weryfikacji ze względu na zachowanie ustalonej kolejności w procesie technologicznym powinno być zlokalizowane między pomieszczeniem myjni a rozdzielnią ? kompletownią. Drogi transportowe przebiegające przez stanowisko weryfikacji muszą być usytuowane tak, aby nie przeszkadzały weryfikatorom w pracy i pozwalały na łatwy transport części. Stanowisko weryfikacji, ze względu na bezpośrednią odpowiedzialność materialną zatrudnionych weryfikatorów, musi być odgrodzone od pozostałych stanowisk warsztatu i posiadać urządzenie do trwałego zamknięcia po zakończonej pracy. Oświetlenie powinno gwarantować średnie natężenie światła około 120 lx, instalacja elektryczna powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp. W pomieszczeniach należy również zapewnić temperaturę około 20°C. Stanowisko weryfikacji powinno być wyposażone w następujący sprzęt: ławę na części, regał na dokumentację, stół pod płytę kontrolną, stół na przyrządy pomiarowe, szafę na przyrządy pomiarowe, stół do weryfikacji części, zasobnik na części złomowane. Do wykonywania pomiarów przewidzianych w dokumentacji technologicznej dla części ciągnikowych stanowisko powinno być wyposażone w: defektoskop elektromagnetyczny, płytę traserską MLFc 1000, przyrząd kłowy kontrolny MRSb.